Frisk och Fräsch

Fibroblast

= Hudåtstramning/-lyft utan kirurgi

HISTORIA
Tyska Purebeau har åter igen gjort det! De har utvecklat en ny kosmetisk behandling med plasmaljus för hudåtstramning. Behandlingen kallas Fibroblast och görs främst på ögonom-rådet. Vi arbetar bara i överhuden (Epidermis) till skillnad från tidigare metoder. Med Fibroblast kan vi strama åt och jämna ut huden utan filler, botox eller kirurgi och behandlingen varar i upp till två år! När en gas värms tillräckligt mycket separeras elektronerna från atomkärnorna och plas-ma bildas. Ett plasma kan därför sägas vara en gas av laddade partiklar. Plasma är det vanligas-te tillståndet hos den synliga materian i universum. På jorden förekommer plasman naturligt i blixtar och eldslågor samt i tekniska apparater som lysrör och plasmaskärmar. Plasma upptäck-tes först 1879 av William Crookes och han kallade det för lysande materia.
BEHANDLING
Att behandla med plasmaimpulser är en helt ny behandling för hudåtstramning. Metoden använ-der sig av en elektrod som inte berör huden. Elektroden producerar en mycket liten plasmablixt som hoppar från elektrodens spets till huden och låter huden avdunsta på ytan. Det utvecklas ingen form av ström eller värme på huden. Själva elektroden blir inte heller varm. Kollagen bildas och tillsammans med dessa mikromillimeter små avdunstningar/punkter stramas huden åt.
KONSULTATION
Ca en vecka före behandling kommer du in för konsultation. Eftersom vi är väldigt noga med vilka vi behandlar görs en noggrann kontroll om kontraindikationer, analys av huden, kontraktskrivning mm. Vi behöver då veta om du ta några mediciner, nyligen tagit antibiotika, blodförtunnande eller aknemedicin, och om du opererats sista halvåret, gjort en annan estetisk behandling, eller om du ofta lider av herpes eller infektioner, mm.
EFTERVÅRD
Efter behandlingen bildas torra prickar på huden som är intorkad hud. Dessa kommer att försvin-na efter ca 8 dagar. Behandlingen ger varken sår eller ärr eftersom hudens barriär ej bryts och för att vi endast arbetar i Stratum Corneum. Sårskorpor består normalt av proteiner från djupare hudlager; bindväv, fett osv. Behandlingen gör att att de döda hudcellerna, som är på väg att loss-na, försvinner fortare och lämnar ett fint, nytt hudlager. Det uppstår inte heller någon pigmente-ring. Dagen efter behandlingen uppstår en svullnad. Den kan vara i upp till 7 dagar. Därefter kommer de prickar som bildats att falla av. Oftast uppstår en lätt rodnad efter 3 - 8 veckor.
OBS: Läkeprocessen är helt individuell och kan vara i upp till ett år, vilket är helt normalt.
Idag stramar vi åt
  • Ögonlock
  • Under öga
OBS! Vid sår i ansiktet kan behandling inte utföras.
EFTER BEHANDLING
Behandlat område MÅSTE skyddas från direkt solljus med SPF 50 i upp till 6 månader. Efter 14 dagar, och om prickarna fallit av och huden är läkt, får du simma och bada, Lika viktig som behandlingen är eftervården. Du får med information om det vid konsultationen. Rökare har ett långsammare blodflöde, så läkeprocessen tar längre tid. Observera att när prickarna försvinner kan rodnad finnas kvar runt området i upp till några månader.
HISTORIA
Purebeau, från Tyskland, har åter igen gjort det! De har utvecklat en ny kosmetisk behandling med plasmaljus för hudåtstramning. Behandlingen kallas Fibroblast och görs främst på ögonom-rådet. Vi arbetar bara i överhuden (Epidermis) till skillnad från tidigare metoder. Med Fibroblast kan vi strama åt och jämna ut huden utan filler, botox eller kirurgi och behandlingen varar i upp till två år! När en gas värms tillräckligt mycket separeras elektronerna från atomkärnorna och plas-ma bildas. Ett plasma kan därför sägas vara en gas av laddade partiklar. Plasma är det vanligas-te tillståndet hos den synliga materian i universum. På jorden förekommer plasman naturligt i blixtar och eldslågor samt i tekniska apparater som lysrör och plasmaskärmar. Plasma upptäck-tes först 1879 av William Crookes och han kallade det för lysande materia.
BEHANDLING
Att behandla med plasmaimpulser är en helt ny behandling för hudåtstramning. Metoden använ-der sig av en elektrod som inte berör huden. Elektroden producerar en mycket liten plasmablixt som hoppar från elektrodens spets till huden och låter huden avdunsta på ytan. Det utvecklas ingen form av ström eller värme på huden. Själva elektroden blir inte heller varm. Kollagen bildas och tillsammans med dessa mikromillimeter små avdunstningar/punkter stramas huden åt.
KONSULTATION
Ca en vecka före behandling kommer du in för konsultation. Eftersom vi är väldigt noga med vilka vi behandlar görs en noggrann kontroll om kontraindikationer, analys av huden, kontraktskrivning mm. Vi behöver då veta om du ta några mediciner, nyligen tagit antibiotika, blodförtunnande eller aknemedicin, och om du opererats sista halvåret, gjort en annan estetisk behandling, eller om du ofta lider av herpes eller infektioner, mm.
EFTERVÅRD
Efter behandlingen bildas torra prickar på huden som är intorkad hud. Dessa kommer att försvin-na efter ca 8 dagar. Behandlingen ger varken sår eller ärr eftersom hudens barriär ej bryts och för att vi endast arbetar i Stratum Corneum. Sårskorpor består normalt av proteiner från djupare hudlager; bindväv, fett osv. Behandlingen gör att att de döda hudcellerna, som är på väg att loss-na, försvinner fortare och lämnar ett fint, nytt hudlager. Det uppstår inte heller någon pigmente-ring. Dagen efter behandlingen uppstår en svullnad. Den kan vara i upp till 7 dagar. Därefter kommer de prickar som bildats att falla av. Oftast uppstår en lätt rodnad efter 3 - 8 veckor. OBS: Läkeprocessen är helt individuell och kan vara i upp till ett år, vilket är helt normalt.
Idag stramar vi åt
  • Ögonlock
  • Under öga
OBS! Vid sår i ansiktet kan behandling inte utföras.
EFTER BEHANDLING
Behandlat område MÅSTE skyddas från direkt solljus med SPF 50 i upp till 6 månader. Efter 14 dagar, och om prickarna fallit av och huden är läkt, får du simma och bada, Lika viktig som behandlingen är eftervården. Du får med information om det vid konsultationen. Rökare har ett långsammare blodflöde, så läkeproccesen tar längre tid. Observera att när prickarna försvinner kan rodnad finnas kvar runt området i upp till några månader.
Inom kort kommer vi att gå kurs för att erbjuda åtstramning på
  • Ôverläpp
  • Hals
  • Dekolletage
  • Hamsterpåsar på kind och runt mun
  • Panna
Två till tre sessioner är vanligast. Efter ca 6 veckor görs nästa behandling. Äldre får räkna med någon eller några fler behandlingar.
PRIS
Ögonlock.
Session 1  SEK 5 000
Session 2  SEK 2 750
(Session 3  SEK 2 750)
Linjer runt ögonen 
Session 1  SEK 5 000
Session 2  SEK 2 750
(Session 3  SEK 2 750)
Påsar/Linjer under ögonen 
Session 1  SEK 5 000
Session 2  SEK 2 750
(Session 3  SEK 2 750)
 
Ring redan nu för mer information och bokning! 0300 - 32 22 21